Alkukesiä tunturissa

Lentävä rautu

Joella on vartija, punakuiri. Kuulen se jo kaukaa: ”Naukunaukunaukunaukunauku – naukunaukunauku”. Kiitän vartijaa, poistun kohteliaasti ja kierrän hanen osoittamaansa suuntaan.