Alkukesiä tunturissa

Vesikuopalla

Rantatöyräällä on asentopaikkani, kaunis leiri. Toivon, etten ole häiriöksi pesiville linnuille. Punakylkirastas kuuluttaa omistusoikeuttaan puun latvassa ja suokukko pyrähtää rantaan, järvellä ui kuikkapari, vesikuoppaa kiertää liro